Oferta

W naszej ofercie ważną rolę ogrywają uniwersalne i nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków, które doskonale sprawdzają się w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Wszystkie dostarczane przez naszą firmę produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Specjalizujemy się w:

 • gospodarce wodno-ściekowej
 • budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • budowie oczyszczalni dla osiedli,
 • budowie oczyszczalni dla dużych skupisk generujących ścieki bytowo gospodarcze:
 • schroniska
 • hotele
 • domy pomocy społecznej
 • instytucje administracji lokalnej
 • zakłady pracy

Ponadto zajmujemy się:

 • budową kanalizacji sanitarnych wraz z przyłączami
 • budową sieci i przyłączy wodociągowych
 • budową instalacji sanitarnych i grzewczych

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!